Spletni klub Ninamedia - Ninamedia d.o.o. Prešernova 35, 1000 Ljubljana ankete@ninamedia.si (01) 23 62 120

Raziskava branosti Dnevnika

Ninamedia je v sodelovanju z Dnevnikom med lanskim novembrom in letošnjim aprilom izvedla raziskavo branosti časopisa. Tristo sodelujočih bralcev Dnevnika je v tem obdobju ocenjevalo vsebine, ki so jih v časopisu prebrali na določen dan. Raziskava je pokazala, da je bila povprečna stopnja branosti Dnevnika v tem polletnem obdobju 56-odstotna, medtem ko je bila povprečna ocena všečnosti prispevkov 4,00 (najvišja mogoča ocena je bila 5,00). V zahvalo za sodelovanje pri raziskavi so sodelujoči prejeli praktična darila, med vsemi sodelujočimi pa smo izžrebali še pet nagrajencev, ki so prejeli vikend paket za dve osebi v Termah Čatež, in sicer v Hotelu Terme.

Žreb je srečo namenil: Borisu Režku, Sandri Miskić, Marku Češnovarju, Mihi Završanu in Anžetu Jurčku

več v prispevku na: https://www.dnevnik.si/1042735465/mnenja/odprta-stran/raziskava-branosti-dnevnika-bralci-za-sodelovanje-prejeli-nagrade