Spletni klub Ninamedia - Ninamedia d.o.o. Parmova 41, 1000 Ljubljana ankete@ninamedia.si (01) 23 62 120

Pravila sodelovanja

Naziv spletnega panela je Spletni klub Ninamedia (v nadaljevanju klub)

Lastnik in skrbnik kluba je podjetje Ninamedia, organizacija za raziskovalno dejavnost, založništvo in distribucijo, d.o.o., Parmova 41, 1000 Ljubljana, ki ima izključno pravico do upravljanja z navedenim spletnim panelom. Lastnik si pridržuje pravico brez predhodnega obvestila dopolniti, izbrisati ali spremeniti katerokoli del kluba ali katerikoli del njegove vsebine.

Član kluba je avtomatično vsak posameznik, ki z registracijo v klubu pridobi uporabniški račun.

ČLANSTVO V KLUBU:

 • Član kluba postanete z registracijo na http://ankete.ninamedia.si/
 • Član kluba je lahko vsaka oseba, starejša od 16 let , ki se mora strinjati z navedenimi pogoji in pravili sodelovanja.
 • Članstvo v klubu je brezplačno in prostovoljno.
 • Vsak član ima lahko samo en uporabniški račun.
 • Člane kluba bomo občasno povabili k sodelovanju pri izpolnjevanju spletnih raziskav prek kontaktnih kanalov, ki jih član pusti ob registraciji.
 • Klub bo obveščal svoje člane o novostih preko elektronske pošte.
 • Članstvo v klubu ne zavezuje člana k izpolnjevanju vseh anket. Član se sam odloči ali bo sodeloval v posamezni raziskavi ali ne.
 • Član lahko kadarkoli sam izbriše svoj uporabniški račun ali pa zaprosi skrbnika za izbris uporabniškega računa iz baze članov kluba. V kolikor oseba ne želi biti več član kluba, lahko pošlje e-sporočilo na naslov ankete@ninamedia.si z naslovom oz. besedilom “odjava”. V tem primeru bo skrbnik izbrisal njegov uporabniški račun in vse osebne podatke, ter prenehal z obveščanjem in pošiljanjem vabil prek e-poštnega naslova.
 • Skrbnik lahko po lastni presoji brez najave in obrazložitve izbriše člana iz kluba če: je član dlje časa neaktiven (se ne odziva na povabila za sodelovanje v spletnih raziskavah), elektronski naslov člana ne deluje, podatki člana niso konsistentni, se član obnaša neetično ali nespoštljivo, član posreduje svoje uporabniško ime in geslo tretji osebi, ima član več kot en uporabniški račun.

NAGRAJEVANJE ZA SODELOVANJE:

Za sodelovanje v klubu so člani nagrajeni  dvojno:

 • Pri vsaki anketi, ki jo član rešuje v okviru kluba, lahko le ta sodeluje v nagradnem žrebanju, pri čemer to na koncu vsake ankete tudi potrdi. Skrbnik kluba zagotavlja, da bo ob vsaki anketi v okviru Spletnega kluba Ninamedia, organiziral žrebanje manjših praktičnih oziroma denarnih nagrad, kjer bodo vsi sodelujoči člani v anketi, v skladu s splošnimi pogoji, imeli možnost biti izžrebani.
 • Vsaka do konca izpolnjena anketa, prinese članu po eno nagradno boniteto imenovano “cekin”. Pridobljeni cekini se avtomatično uvrstijo v Veliko nagradno žrebanje, če član kluba v tekočem letu izpolni vsaj 33 odstotkov anket, za katere prejme povabilo. Več anket ko član izpolni, več njegovih cekinov se uvrsti v Veliko žrebanje. V okviru Velikega žrebanja, ki bo predvidoma januarja vsako tekoče leto, se lahko člani potegujejo za nagrado/e v vrednosti do 1500,00 € bruto. Izplačevalec, lastnik kluba, bo ob izplačilu nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine. Dobitki iz nagradnih iger se na podlagi 109. člena Zakona o dohodnini ZDoh-2 (UL RS, št. 117/2006) vštevajo v letno davčno osnovo rezidenta.
 • Član lahko spremlja število svojih cekinov v svojem uporabniškem računu na spletni strani kluba. Po vsakem Velikem žrebanju, se število osvojenih cekinov ponastavi oz. izbriše in se s tem prične novi cikel nabiranja cekinov.
 • Rezultati vseh žrebanj bodo objavljeni na spletni strani kluba, nagrajenec pa bo obveščen po elektronski pošti na naslov, ki ga uporablja za registracijo v panel.
 • Član se z včlanitvijo v klubu strinja, da se v primeru, da bo izžreban za nagrado, na spletni strani ali facebook strani kluba objavi na sledeči način: njegovo ime v celoti, prva črka priimka, ter kraj bivanja.
 • Nagrajeni član mora za izplačilo (večje) nagrade lastniku kluba posredovati vse zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka ter številka osebnega računa, na katerega želi prejeti izplačilo nagrade), kot to predpisuje 2. odstavek 35. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2).
 • V primeru da se nagrajenec ne odzove na poziv za prevzem nagrade v dveh tednih po obvestilu, se šteje, da od nagrade odstopa. V tem primeru bo nagrada podeljena pri naslednjem žrebanju.

ZAŠČITA IN VAROVANJE PODATKOV:

Skrbnik kluba zagotavlja, da bo osebne podatke članov obravnaval zaupno in bo z njimi ravnal v skladu z določbami Zakona o varovanju osebnih podatkov.

Vsak član kluba sam odgovarja za svoje uporabniško ime in geslo. V primeru, da tretja oseba uporabi uporabniško ime in geslo člana, je član dolžan o tem obvestiti skrbnika kluba in takoj sam spremeniti geslo.

Skrbnik kluba, podjetje Ninamedia d.o.o. zagotavlja, da bo vse osebne podatke obravnaval zaupno in bo z njimi ravnal v skladu z določbami Zakona o varovanju osebnih podatkov. Osebnih podatkov ter drugih podatkov, zbranih v postopku registracije, kot tudi ostalih podatkov, zbranih v postopku anketiranja (odgovori na anketna vprašanja, odgovori na spletnih forumih, ….) skrbnik kluba ne bo razkrival javno oz. tretjim osebam na način, ki bi omogočal razkritje identitete članov kluba, razen v primeru njihove izrecne privolitve. Rezultati zbranih podatkov se uporabljajo zgolj za raziskovalne namene in se prikazujejo združeno (v sumarni obliki) ter nikoli za posameznega člana kluba. Ninamedia d.o.o. uporablja izključno lastne spletne strežnike, ki zagotavljajo varno zaščito.

Ninamedia d.o.o se pri svojem delu ravna v skladu z mednarodnim etičnim kodeksom tržnih raziskovalcev ICC/ESOMAR (International Code of Marketing and Social Research Practice), http://www.esomar.org.

Ninamedia d.o.o.

Ljubljana, januar 2016

 

Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Brez naloženih piškotkov spletna stran morda ne bo delovala in se prikazovala pravilno. Podrobnosti

Naša spletna stran za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Uporabljamo naslednje piškotke: *PHPSESSID* in *euCookie*. Če se z namestitvijo strinjate, kliknite »Razumem«.

Zapri