Spletni klub Ninamedia - Ninamedia d.o.o. Parmova 41, 1000 Ljubljana ankete@ninamedia.si (01) 23 62 120

Kje boste letos dopustovali?

V okviru naše spletne ankete o splošnih tematikah družbenega življenja, je največji delež anketiranih dejal, da bodo letos dopust preživeli na hrvaški obali (46 %). Slabih 20 odstotkov anketirancev bo dopust preživljalo na slovenskem morju, približno enak delež  vprašanih pa letos ne bo šlo na morje. Skoraj petina vseh sodelujočih v naši spletni anketi, še ne ve, kam bodo letos šli na morje, izven Evrope pa bo dopustovalo okoli 3,7 % vprašanih.

graf_na_morje