Spletni klub Ninamedia - Ninamedia d.o.o. Parmova 41, 1000 Ljubljana ankete@ninamedia.si (01) 23 62 120

Kako najpogosteje poslušate radijske vsebine?

V marcu smo, v okviru redne mesečne raziskave o poslušanosti radijskih postaj, anketirane spraševali tudi o načinu poslušanja radia. Večina (71,1 %) radijske postaje posluša v živo oziroma prek etra, sledi poslušanje prek spleta (15,1 %), v manjšem deležu pa poslušalci poslušajo oddaje na spletnih straneh (5,5 %) ter podcaste in pretočne vsebine (1,3 %).

 

 

Vir: Radiometrija Media Pool, spletni del raziskave mar.2019, vsi (10-75 let) numerus: 1.008