Spletni klub Ninamedia - Ninamedia d.o.o. Parmova 41, 1000 Ljubljana ankete@ninamedia.si (01) 23 62 120

Pravila sodelovanja v nagradni igri na FACEBOOK profilu Spletni klub Ninamedia (oktober 2017)

Pravila in pogoji sodelovanja v spletni raziskavi in nagradni igri na Facebooku “Uporabniki JZ Šport Ljubljana”

1. Organizator nagradne igre je podjetje Ninamedia organizacija za raziskovalno dejavnost, založništvo in distribucijo, d.o.o., Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator nagradne igre).

2. V žrebanju za naslednje nagrade:
– 1x sezonska vstopnica za drsanje v Tivoliju ali v Zalogu, za eno osebo (40€)
– 1x enkratna vstopnica za savno Zlati klub Tivoli, za dve osebi (34€)
– 1x enkratna vstopnica za vadišče Golf centra Stanežiče, za dve osebi (30€)
– 1x enkratna vstopnica za lasersko strelišče, za dve osebi (20€)

– 1x enkratna vstopnica za Fitnes Vič, za dve osebi (20€)

bodo sodelovali vsi, ki bodo v času od 4. oktobra 2017 do 15. novembra 2017 v okviru spletne ankete, ki je poslana na e-naslove naslove, oziroma se nahaja na spletnem naslovu: raziskave.ninamedia.si/survey/index.php?loginSID=cd9cd724681f620-449417 in bodo vnesli svoje kontaktne podatke, potrdili sodelovanje, vnesli svoj veljavni elektronski naslov ter označili, da organizatorju nagradne igre dovolijo pošiljanje e-vabil k spletnim anketam ter objavljanje novic na njegovem Facebook profilu in spletni strani ankete.ninamedia.si. Nagrade se žrebajo med vsemi, ki vpišejo zahtevane podatke in anketo uspešno zaključijo!

3. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, vendar lahko vsak posameznik dobi le eno izmed nagrad.

5. Nagradno žrebanje bo potekalo 20. novembra 2017 ob 13. uri v prostorih podjetja Ninamedia d.o.o. Ime nagrajenca bo objavljeno najkasneje v 3 (treh) dneh po žrebanju, in sicer na Facebook strani facebook.com/SpletniklubNinamedia ter na spletni strani ankete.ninamedia.si, nagrajenec pa bo obveščen tudi na e-naslov, ki ga je vpisal v anketi.

6. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh po posredovanih potrebnih podatkih za prevzem nagrade.

7. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo.

8. Organizator nagradne igre ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja darila. Prav tako organizator nagradne igre ne odgovarja za izgubljene in/ali poškodovane pošiljke ter pošiljke, ki do naslovnika niso prišle zaradi napačno posredovanega naslova.

9. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglaša s pravili nagradne igre. Prav tako sodelujoči s pristankom in sodelovanjem v spletni raziskavi soglaša, da se njegovi osebni podatki, ki jih je oddal organizatorju te nagradne igre, shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za namene te nagradne igre in za raziskovalne namene in pošiljanje elektronskih vabil k spletnim raziskavam podjetja Ninamedia d.o.o.

10. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po elektronski pošti na naslov: ankete@ninamedia.si ali pisno na naslov organizatorja nagradne igre.

11. Organizator nagradne igre Ninamedia d.o.o. se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prav tako podjetje Ninamedia d.o.o. podatkov ne bo posredovalo tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljalo.

12. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja nagradne igre glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za tolmačenje pravil nagradne igre je pristojen izključno organizator nagradne igre.

13. Organizator nagradne igre si pridružuje pravico brez obvestila spremeniti pravila nagradne igre.

14. V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

15. Več informacij o nagradni igri na ankete.ninamedia.si/pravila-sodelovanja-v-nagradni-igri-na-facebook-profilu-spletni-klub-ninamedia/

16. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

17. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

18. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani organizatorja oziroma na spletnem naslovu ankete.ninamedia.si

Ljubljana, 3. oktober 2017