Spletni klub Ninamedia - Ninamedia d.o.o. Parmova 41, 1000 Ljubljana ankete@ninamedia.si (01) 23 62 120

Bi se ponovno odločili za EU in NATO?

V okviru ankete, ki smo jo v začetku januarja izvedli za Dnevnik, bi polovica vprašanih glasovala za vstop v NATO, v kolikor bi se o tem odločalo danes, temu pa nasprotuje dobre štiri desetine anketiranih.  Vstop v EU bi podprlo dve tretjini vprašanih, proti vstopu v Evropsko unijo pa bi glasovala slaba tretjina anketiranih.